Ngọc Châu fruits               Hotline:  0868 172 868                                               Chuyên hàng xách tay

      Chào mừng bạn đến địa chỉ làm giỏ hoa quả                Giỏ hoa quả được thiết kế sang trọng đẳng cấp

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 15c

Nho sữa Nhật 1 kg

Táo Nhật: 0.5kg

Dưa Nhật: 1.5kg

Mận Úc: 0.5kg

Cam Úc: 1kg

Kiwi vàng:0.5kg

Táo envy Mỹ: 1kg

Táo ambrosia:0.5kg

Giá: 3.000.000đ

Giỏ quả 4

Táo Gala: 0.5 kg

Táo Ambrosia: 0.3kg

Táo xanh 0.5kg

Cam Úc: 1 kg

Nho đen Mỹ: 0.3kg

Lê Hàn: 0.4 kg

Giá: 550.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 2b

Nho đen: 0.3kg

Lê Hàn: 0.4kg

Lê Nam Phi: 0.5 kg

Táo Gala Mỹ: 1.5 kg

Táo xanh Mỹ: 0.3 kg

Giá: 500.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 13

Nho xanh 1kg

Táo Envy: 2kg

Táo ambrosia: 2kg

Cam Úc: 3kg

Kiwi vàng:0.5kg

Hoa các loại

Giá: 1.200.000đ

Giỏ quả 4b

Táo Envy: 0.3kg

Táo gala 0.5kg

Cam Úc: 1kg

Nho đen: 0.5kg

Kiwi: 0.5kg

Lê Hàn: 0.7kg

Giá: 650.000đ

Giỏ quả 2

Nho đen Mỹ: 0.3kg

Lê Hàn: 0.4kg

Táo Gala: 1 kg

Lê Nam Phi: 0.5 kg

Cam Úc:  1 kg

Giá: 500.000đ

GIỎ hoa QUẢ ĐẶC BIỆT

Một số hình ảnh

đóng giỏ hoa quả tại cửa hàng trái cây Ngọc Châu

Giỏ quả 5

Cherry: 0.2kg

Nho đen: 0.5

Táo Ambrosia:2kg

Cam Úc: 1kg

Kiwi xanh: 0.5kg

Táo xanh: 0.5 kg

Giá: 800.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 9

Nhỏ ngón tay 0.5kg

Táo róc kít 2 ống

Táo ambrosia: 1kg

Cam Úc: 2kg

Kiwi xanh: 0.5kg

Dưa Lê Hàn: 0.5kg

Táo xanh: 1.5kg

Giá: 1.200.000đ

Giỏ quả 15

Nho xanh 1 kg

Táo Envy: 3kg

Cherry: 0.5kg

Cam Úc: 3kg

Kiwi vàng:1kg

Dưa lê hàn: 1kg

Giá: 1.800.000đ

Giỏ quả 5b

Táo Queen: 1.5kg
Táo xanh 0.5kg
Cam Úc: 1.2kg
Nho đen: 0.3kg
Lê Nam Phi: 0.5kg
Lê Hàn: 1kg
Giá: 800.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả - giỏ trái cây- lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 10

Nho đỏ: 1kg
Táo envy Mỹ: 1kg
Táo Queen: 2 kg
Táo xanh Mỹ: 0.5kg
Lê Hàn: 0.5kg
Cam vàng Úc: 1.5 kg
Dưa Malaysia: 1 kg

Giá: 1.200.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

​Giỏ quả 14b

Nho xanh 0.5 kg

Táo Envy: 1kg

Táo Queen: 1kg

Cherry: 0.5kg

Cam Úc: 2kg

Lê Nam Phi:1kg

Dưa lê hàn: 1kg

Lê Hàn: 0.5 kg

Giá: 1.500.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 6b

Nho đỏ: 0.5 kg

Mận Úc 0.3 kg
Táo Queen: 1 kg
Táo xanh: 0.5kg
Cam Úc: 1.5kg
Kiwi xanh: 0.5kg
Róc kit: 01 ống
Lê Hàn 0.5kg

Giá: 800.000đ

GIỎ HOA QUẢ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 14

Nho xanh 0.5kg

Táo Envy: 3kg

Táo ambrosia: 1.5kg

Cam Úc: 3kg

Kiwi vàng:0.5 kg

Dưa lê Hàn: 0.5 kg

Giá: 1.500.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 6

Nho xanh: 0.5 kg
Táo Queen: 2 kg
Táo xanh: 0.5kg
Cam Úc: 1.5kg
Kiwi xanh: 0.5kg
Róc kit: 01 ống
Dưa lê Hàn: 0.5kg

Giá: 800.000đ

Giỏ quả 11

Nho ngón tay 1 kg

Táo Envy: 2.5 kg

Cam Úc: 3kg

Kiwi vàng: 0.5 kg

Dưa Nhật : 1 kg

Lê hàn: 1kg

Giá: 1.200.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 8

Nho đen 0.5kg

Táo Envy: 1 kg

Táo gala: 1kg

Táo xanh: 0.5kg

Cam Úc: 2kg

Kiwi xanh:0.5kg

Lê Hàn: 0.5kg

Giá: 1.000.000đ

Giỏ quả 3b

Dưa lê Hàn: 0.7 kg

Nho đen Úc: 0.5kg

Kiwi vàng New: 0.3 kg

Táo Queen: 1.5 kg

Táo xanh Mỹ: 1 kg
Giá: 900.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương

tưởng nhớ Bác Hồ tại số 67 khu di tích Phủ Chủ Tịch

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 1

Táo xanh Mỹ: 0,5 kg
Táo Queen New Zealand:0.5kg
Nho đen không hạt Úc: 0.2 kg
Cam vàng Úc: 0.3 kg
Táo ambrosia: 0.7 kg
Giá: 400.000đ

Giỏ quả 1b

Cam Úc: 0.3 kg

Lê Hàn: 0.4kg

Táo Gala Mỹ: 2.5 kg
Táo xanh Mỹ  0.5kg

Kiwi xanh: 0.3 kg

Giá: 450.000đ​

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 15b

Nho ngón tay 0.5kg
Táo Envy: 0.5kg
Táo Ambrosia: 0.5kg
Cam Úc: 0.5kg
Kiwi vàng:0.3kg
Lê Hàn: 1kg
Dưa Nhật: 1.4kg
Lựu Peru: 0.3kg
Lê Nam Phi: 1kg

Giá: 2.000.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

  Một số hình ảnh giỏ hoa quả Ngọc Châu fruits 
phục vụ lễ dâng hương của Chủ Tịch Nước

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Xem thêm về giỏ hoa quả nhập khẩu

Giỏ quả 12

Nho ngón tay Úc: 1 kg

Dưa Nhật: 1.5 kg

Táo Queen: 2kg

Táo Envy: 0.5kg

Cam Úc: 1 kg

Kiwi xanh: 0.5 kg

Lê Hàn: 1 kg

Giá: 1.200.000đ

   Giỏ hoa quả nhập khẩu cắm hoa nghệ thuật

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương 
tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long

Giỏ quả 3

Dưa Nhật: 1.5 kg

Nho đen Mỹ: 0.5 kg

Kiwi vàng New: 0.3 kg

Táo Envy: 0.7 kg

Táo Gala: 1kg

Giá: 700.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

GIỎ hoa QUẢ ĐANG BÁN

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 7

Táo Gala: 2.5kg

Táo xanh: 0.5kg

Cam Úc: 2kg

Kiwi xanh: 0.5kg

Lê Hàn: 1kg

Nho đỏ: 0.5kg

Giá: 1.000.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội