Ngọc Châu fruits               Hotline:  0868 172 868                                                              Chuyên hàng xách tay

 Chào mừng bạn đến địa chỉ làm giỏ hoa quả                                     Giỏ hoa quả được thiết kế sang trọng đẳng cấp

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 15c

Nho sữa Nhật 1 kg

Táo Nhật: 0.5kg

Dưa Nhật: 1.5kg

Mận Úc: 0.5kg

Cam Úc: 1kg

Kiwi vàng:0.5kg

Táo envy Mỹ: 1kg

Táo ambrosia:0.5kg

Giá: 3.000.000đ

Giỏ quả 4

Táo Gala: 0.5 kg

Táo Ambrosia: 0.3kg

Táo xanh 0.5kg

Cam Úc: 1 kg

Nho đen Mỹ: 0.3kg

Lê Hàn: 0.4 kg

Giá: 550.000đ

Giỏ quả 2b

Nho đen: 0.3kg

Lê Hàn: 0.4kg

Lê Nam Phi: 0.5 kg

Táo Gala Mỹ: 1.5 kg

Táo xanh Mỹ: 0.3 kg

Giá: 500.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 13

Nho ngón tay Úc: 0,5kg

Táo Envy: 0.5kg

Táo Queen: 1kg

Cam Úc: 2kg

Kiwi xanh:0.5kg

Lê Hàn: 0,4kg

Nho khô Mỹ: 1 hộp

Giá: 1.200.000đ

Giỏ quả 4b

Táo Envy: 0.3kg

Táo gala 0.5kg

Cam Úc: 1kg

Nho đen: 0.5kg

Kiwi: 0.5kg

Lê Hàn: 0.7kg

Giá: 650.000đ

Giỏ quả 2

Nho đen Mỹ: 0.3kg

Lê Hàn: 0.4kg

Táo Gala: 1.5 kg

Lê Nam Phi: 0.5 kg

Cam Úc: 0.3 kg

Giá: 500.000đ

GIỎ hoa QUẢ ĐẶC BIỆT

Một số hình ảnh đóng giỏ hoa quả tại cửa hàng trái cây Ngọc Châu

Giỏ quả 9
Nho xanh: 0.5 kg
Cherry: 0.2kg
Táo Envy: 0.2kg
Táo vàng Nhật: 0,3kg

Cam Úc: 0.5kg
Lê Hàn: 0.5kg
Táo gala: 1,5kg
Dưa giống Nhật: 1,3kg
Giá: 1.200.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 15

Nho xanh 1 kg

Táo Envy: 1.5kg

Cherry: 0.5kg

Cam Úc: 2kg

Kiwi vàng: 0.5kg

Dưa lê Hàn: 1kg

Giá: 1.800.000đ

Giỏ quả 5b

Táo Queen: 1.5kg
Táo xanh 0.5kg
Cam Úc: 1.2kg
Nho đen: 0.3kg
Lê Nam Phi: 0.5kg
Lê Hàn: 1kg
Giá: 800.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả - giỏ trái cây- lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 10

Nho đen Úc: 0.5kg
Táo envy Mỹ: 0.3kg

Táo vàng Nhật: 0.3kg
Táo Queen New zealand: 1.4 kg
Táo xanh Mỹ: 0.5kg
Lê Hàn: 0.5kg
Cam vàng Úc: 1.5 kg
Dưa Đài Loan: 1 kg

Giá: 1.200.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

​Giỏ quả 14b

Nho xanh 0.5 kg

Táo Envy: 0.5kg

Táo Queen: 1kg

Cherry: 0.5kg

Cam Úc: 2kg

Lê Nam Phi:0.5kg

Dưa lê Hàn: 0.5kg

Lê Hàn: 0.5 kg

Giá: 1.500.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 6b

Nho đỏ: 0.5 kg

Mận Úc 0.3 kg
Táo Queen: 1 kg
Táo xanh: 0.5kg
Cam Úc: 1.5kg
Kiwi xanh: 0.5kg
Róc kit: 01 ống
Lê Hàn 0.5kg

Giá: 800.000đ

GIỎ HOA QUẢ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 1C

​Táo Gala Mỹ: 2,7 kg

Giá: 350.000đ

Giỏ quả 14
Nho xanh 0.5kg
Lựu Ấn Độ: 0.5 kg
Cherry: 0,2kg
Lê Hàn: 1kg
Cam Úc: 1kg
Dưa Nhật: 1.5 kg
Táo Ambrosia: 1.5 kg
Giá: 1.500.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 6

Nho đen Úc: 0.3 kg
Táo Queen: 2 kg
Táo xanh: 0.5kg
Cam Úc: 1.5kg
Lê Nam Phi: 0.5kg
Lê Hàn: 0.5kg

Giá: 800.000đ

Giỏ quả 11

​Nho xanh Mỹ: 0.4 kg
Táo Ambrosia: 0.5 kg
Táo Queen: 1kg
Cam Úc: 2kg
Dưa Đài Loan:1.2kg

Quýt Úc: 0,2kg
Lê Hàn: 0.4kg

Giá: 1.200.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 7
Nho đen Úc: 0.3kg

Táo Envy: 0.3kg

Táo Gala: 0.5kg
Táo xanh: 0.5kg
Cam Úc: 1kg
Dưa Nhật: 1.5kg
Lê Hàn: 1kg
Giá: 1.000.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 8

Nho đen 0.5kg

Táo Envy: 0.5 kg

Táo gala: 1kg

Táo xanh: 0.5kg

Cam Úc: 2kg

Kiwi xanh:0.5kg

Lê Hàn: 0.5kg

Giá: 1.000.000đ

Giỏ quả 1D

​Táo Gala Mỹ: 2,7 kg

Nho đen Úc: 0,2kg

Giá: 390.000đ

Giỏ quả 3b

Dưa lê Hàn: 0.7 kg

Nho đen Úc: 0.5kg

Kiwi vàng New: 0.3 kg

Táo Queen: 1.5 kg

Táo xanh Mỹ: 1 kg
Giá: 900.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương

tưởng nhớ Bác Hồ tại số 67 khu di tích Phủ Chủ Tịch

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 1

Táo xanh Mỹ: 0,5 kg
Táo Queen New Zealand:0.5kg
Nho đen không hạt Úc: 0.2 kg
Cam vàng Úc: 0.3 kg
Táo ambrosia: 0.7 kg
Giá: 450.000đ

Giỏ quả 1b

Nho đen: 0.2 kg
Lê Nam Phi: 0.2 kg
Kiwi: 0,15 kg
Lê Hàn: 0.4 kg
Cam Úc: 0.3 kg
Táo gala: 1,5kg

Giá: 500.000đ​

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 15b

Nho ngón tay 0.5kg
Táo Envy: 0.5kg
Táo Ambrosia: 0.5kg
Cam Úc: 0.5kg
Kiwi vàng:0.3kg
Lê Hàn: 1kg
Dưa Nhật: 1.4kg
Lựu Peru: 0.3kg
Lê Nam Phi: 1kg

Giá: 2.000.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Một số hình ảnh giỏ hoa quả Ngọc Châu fruits 
phục vụ lễ dâng hương của Chủ Tịch Nước

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Xem thêm về giỏ hoa quả nhập khẩu

Giỏ quả 12

Nho ngón tay Úc: 0.5kg

Dưa Nhật: 1.5 kg

Táo Queen: 1kg

Táo Envy: 0.5kg

Cam Úc: 1 kg

Kiwi xanh: 0.5 kg

Lê Hàn: 1 kg

Giá: 1.200.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương 
tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long

Giỏ quả 3

Dưa lưới: 1.5 kg
Nho đen: 0.3kg
Kiwi New: 0.3kg
Lê Hàn: 0.4 kg
Táo Gala Mỹ: 1 kg
​​Giá: 700.000đ

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả, lẵng trái cây đẹp tại hà nội

Giỏ quả 5
Nho xanh Mỹ: 0.4kg
Táo ambrosia: 1kg

Táo xanh Mỹ: 0.5kg
Cam Úc: 1kg
Kiwi vàng: 0.5kg
Lê Hàn: 0.8kg
Dưa Nhật: 1.5kg
Giá: 1.000.000đ

GIỎ hoa QUẢ ĐANG BÁN

giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội
giỏ hoa quả, giỏ trái cây, lẵng hoa quả lẵng trái cây đẹp tại hà nội